Głównej zawartości

Miejski Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olszynie uprzejmie informuje, że od dnia 7 maja do 30 sierpnia 2018 roku będzie realizowany program Aktywny Samorząd moduł I.

 

MODUŁ I:
- obszar A zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
- obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;
- obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
- obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
  elektronicznego i oprogramowania;
- obszar C zadanie2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
  elektrycznym;
- obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
  techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
- obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
  zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).
  Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc w obszarze C zobowiązani są do załączenia do wniosku dwóch ofert 
  cennowych z niezależnych zakładów ortopedycznych lub protetycznych wg załączonych wzorów w zakładce
  "wnioski" - oferta C3, oferta C4;
- obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj.
  dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego 
  typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach  klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu 
  wychowania przedszkolnego).

Wnioski do pobrania w formie elektroniczniej

Link do szczegółowych informacji dotyczących aktualnej edycji programu

Link do dokumentu" Kierunki działań i warunki brzegowe"